Handdesinfektion

Återfuktande 85% handdesinfektion. Oparfymerad. Effektiv mot bakterier och virus.

Bruksanvisning: Tvätta händerna med tvål och vatten och torka dem. Gnid in ca 3ml noggrant och låt händerna lufttorka ca 30 sekunder.

Tillgänglighet: I lager
SKU
22270

Rekommenderat utpris: 149kr inkl moms

Verksamma ämnen: 745g/kg etanol, 83g/kg propan-2-ol. Tillverkad enligt En1500.

Säkerhetsdatablad: 
Handdesinfektion 85%

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Förvaras oåtkomligt för barn. Får ej förtäras. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren skall vara väl tillsluten. Vid kontakt med ögonen: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt skölja. Vid bestående ögonirritation: sök läkarhjälp. Undvik kontakt med textilier. Innehåller totalt 85% denaturerad alkohol.

Återvinn: Förpackningen sorteras som plast och innehållet som farligt avfall.

Tillverkad i Sverige för Lilly Nails AB. Stationsvägen 1F, 43537 Mölnlycke. www.lillynails.se - order@lillynails.se

Mer information
Mängd 100ml
Skriv recension
Du tittar på:Handdesinfektion